top of page

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

ALKUVOIMA ry

01

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on ALKUVOIMA ry ja sen kotipaikka on Turku

02

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on

  • tarjota toimintakenttä, tilat ja tuki luovan yhteistoiminnan rakentumiselle

  • tuoda yhteen ihmisiä luomaan yhdessä, omasta sisäisestä inspiraatiosta käsin

  • kannustaa toiminnassaan tasa-arvoon, erilaisuuden hyväksyntään ja kunnioitukseen

  • rohkaista jokaista tutkimaan omaa erityisyyden ja erilaisuuden lahjaansa, omaa luontoaan, ja ilmaisemaan sitä sekä tuomaan sen osaksi yhteisöllistä toimintaa

  • kannustaa toiminnassaan luontoyhteyteen: niin oman sisäisen luontonsa kuin ympäröivän luonnon kanssa

  • toiminnallaan tukea ja voimaannuttaa jäseniään oman hyvinvoivan ja merkityksellisen elämän luomisessa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Alkuvoima sekä tarjoaa ja ylläpitää työ- ja toimintatiloja että järjestää kokoontumisia, työpajoja ja tapahtumia.

03

Jäsenyys

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

04

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

06

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

07

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia on vähintään yksi tai kaksi vuodessa. Niissä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet sekä valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

08

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

09

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

05

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. Sen lisäksi hallitus voi määrittää kokouksessaan nimenkirjoittajiksi muita aktiivisesti yhdistyksessä toimivia.

bottom of page