93007177_107998210885385_837422025469539

Alkuvoima on luova kollektiivi, kohtauspaikka ja verkosto luonnon ja ihmisen voimaannuttamiseksi.

 

Yhteisiä arvojamme:

 

•Autenttisuus/Aitous

-Ole oma itsesi ja salli muidenkin olla. Olemme joka hetki uusia, sallitaan kaikkien tuntemusten vapaa virtaus. 

 

•Vilpittömyys/Läpinäkyvyys/Avoimuus

 

-Pyrimme rehelliseen, läpinäkyvään ja avoimeen vuorovaikutukseen. Luomme energiallamme tilaan sallivan ja virtaavan tilan.

 

•Sydänvoimaisuus/Sydäntietoisuus

 

-Virtaamme puhtaimmin sydänkeskuksemme kautta, palaamme sydämeen, palaamme hengitykseen & läsnäoloon aina uudelleen ja uudelleen.

•Kunnioitus

-Kunnioitamme toisiamme, luontoamme, tilaa jossa olemme, maata jolla kuljemme, puita, kasveja, eläimiä, kiviä. Kaikkia elementtejä ja entiteettejä niin sisällä kuin ulkona.

•Keskeneräisyys/Ei-tietäminen/Nöyryys

-Olemme kaikki keskeneräisiä, omalla polullamme ainutlaatuisesti juuri oikeassa paikassa. Olemme matkalla, olemme paljaita elämän edessä, kaikki on tässä hetkessä.

•Ykseys/Tasa-arvo

-Olemme yhtä, olemme ykseys, jokainen saman arvoinen, yhtä arvokas, merkityksellinen ja tärkeä. Yhteisön kokoontuminen ja oleminen ilmentyy piirityöskentelyssä, jossa opitaan pois hierarkisista malleista, ja siirrytään ykseys- ja yhdessä luomisen malleihin.

•Heijastukset

-Kaikki reaktiomme ulkoisessa maailmassa ovat heijastuksia sisäisyytemme ytimestä. Nousevat reaktiot ovat viestejä ja oppimateriaalia, joita voimme vapaasti tutkia ilman tuomintaa. 

•Vastuu/Rajat ja niiden kunnioittaminen

 

-Jokaisella on omat henkilökohtaiset rajat, jotka eivät ole muiden määriteltävissä. Kukaan ei voi kertoa sinulle miten sinun tulisi reagoida tai menetellä. Kunnioita ja kuuntele aina omia rajojasi. Kunnioita ehdottomasti myös muiden rajoja, älä yritä vaikuttaa tai kontrolloida toisen tilaa.

 

•Leikki/Ilo/Sisäinen lapsi

 

-Otamme huomioon ja annamme sisäisen lapsemme ilmentyä ja elää, eli toiminta, oleminen ja eläminen ei ole lopulta niin vakavaa, pyrimme toimimaan ilossa ja vapaudessa.

 

•Henkisyys/Vapaus

 

-Jokaisella on oma, uniikki kokemus henkisestä elämästä, jumalasta, sielusta, ihmisyydestä ja hienojakoisemmista maailmoista. Antakaamme jokaisen ilmentää omaa henkisyyttään vapaasti siihen puuttumatta.

 

•Luomisvoima

-Sanamme, ja ajatuksemme ovat elävää energiaa joka manifestoituu maailmaamme aina jollakin tasolla. Tietoisina luojaolentoina ymmärrämme että olemme vastuussa omasta luomisvoimastamme, ja kyvystämme luoda ajatuksiamme ja tuntemuksiamme toteen, joten pyrimme luomaan vastuullisesti muita ja itseämme kunnioittaen

 

Alkuvoima on niin sisäisen kuin ulkoisenkin  universumimme alkemista, luovaa energiaa jonka kautta fyysisen ulottuvuuden rakenteet ilmentyvät. Meissä elävä maa, ilma, tuli ja vesi yhtyvät henkeen ja rakentavat joka hetki uutta elämää kauttamme.

 

Tietoisuutemme luomat visiot ja näyt yhdistyvät meissä alkuvoimaiseen luomisen sykliin. Niiden linjautuessa sydämemme totuuden kanssa autenttinen ilmaisumme tulee eloon. Syntyy uusi, puhdas kokemuksellinen tila joka on yksin meidän, me itse luomme oman todellisuutemme.

Alkuvoima kutsuu meitä tutkimaan ulottuvuuksiamme, ja jakamaan lahjojamme, sitä sisäistä, virtaavaa viisautta joka on tarkoitettu tulemaan elämään kauttamme.

Olemme luontomme. Olemme mitä heijastamme maailmaamme, laatumme on ainutlaatuisesti omamme.

Alkuvoima on osana muutoksen aaltoa tietoisuuden murtuessa ulos vanhoista rakennelmista jotka eivät enää toimi. Se muistuttaa meitä tulemaan vapaaksi omassa itsessämme, ainutlaatuisessa ilmaisussamme, ja aina muuntuvassa olemuksessamme. Se muistuttaa meitä olemaan kuka me olemme tässä, nyt.

 

 

ALKUVOIMA

© 2019- All rights reserved ALKUVOIMA RY